Recente Tweets

Het Openbaar Basisonderwijs gemeente Westerwolde telt 6 basisscholen en een basisschool voor anderstaligen. De visie van het Openbaar Basisonderwijs gemeente Westerwolde is als volgt geformuleerd:

  • Het openbaar basisonderwijs Westerwolde is algemeen toegankelijk.
  • Het openbaar basisonderwijs Westerwolde is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving; waar onderwijs wordt gegeven in een open, democratische cultuur en waar mensen met respect voor elkaar samen leren, samen werken en samen leven.
  • Het openbaar basisonderwijs Westerwolde staat voor kwalitatief hoogwaardig en professioneel onderwijs, uitdagend en rekening houdend met verschillen, kansrijk en actief lerend, gericht op een volwaardige ontwikkeling van alle leerlingen op didactisch, pedagogisch en sociaal-emotioneel gebied.
  • Het openbaar basisonderwijs Westerwolde wil op een toegankelijke, inzichtelijke en toetsbare wijze komen tot kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. De kinderen kunnen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, in onze scholen op een veilige en pedagogisch verantwoorde wijze optimaal ontwikkelen. 
  • Het Openbaar Basisonderwijs Westerwolde wil hiermee bereiken dat de kinderen die onze scholen verlaten een goede basis hebben voor verdere ontplooiingskansen, die mogelijkheden bieden om in de samenleving gemotiveerd oplossingsgericht te leren, te werken en te leven.

Dit hebben we samengevat voor de komende jaren in:

 

Openbaar basisonderwijs Westerwolde:

toegankelijk en verrassend goed onderwijs!