Recente Tweets

Juridische structuur

De gemeente Westerwolde is bevoegd gezag van een deel van de openbare basisscholen. Dat heet nu nog O2SV. Het bestuursnummer is 10925. Er is sprake van integraal bestuur en het werkgebied spreidt zich uit over de in de gemeente Westerwolde verspreid gelegen zes openbare basisscholen in de voormalige gemeente Vlagtwedde.

Wethouder van Onderwijs dhr. W. Potze

Website: www.o2sv.nl                                              

De gemeente Westerwolde vormt het integrale bestuur van een deel van de openbare basisscholen. (zie boven) De huidige besturingsfilosofie kan getypeerd worden als die van een beleidsvormend bestuur, waarbij het bevoegd gezag alle taken en bevoegdheden die hem bij of krachtens de wet toekomen, uitoefent, behoudens een aantal taken die aan de directeuren zijn gemandateerd, zoals het doen van uitgaven op het Onderwijsleerpakket (OLP).

Op elke basisschool is een directeur aangesteld. De directeuren hebben allen een fulltime aanstelling en zijn voor drie dagen per week ambulant. Aan één basisschool is een dependance verbonden voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Dit onderwijs kan getypeerd worden als “vertrekonderwijs’’ en is in Nederland uniek in zijn soort.

De afdeling Samenleving is primaathouder wat betreft het openbaar basisonderwijs en voert overleg met de schooldirecties en vertaalt beleid in voorstellen naar het college en/of gemeenteraad toe. De overige afdelingen Middelen & Advies (Financiën), Facilitair (Onderhoud) en Ruimte (Bouw & Woningtoezicht) worden door de afdeling Samenleving ingeschakeld op de terreinen waar hun expertise gewenst is.

Contact met de gemeente

U bent van harte welkom in de gemeentehuizen in Sellingen en Wedde. Met een afspraak kunnen wij u sneller helpen.

Bellen 0599 32 02 20 Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, ook voor spoedgevallen buiten kantoortijden

Mailen gemeente@westerwolde.nl

Alle gegevens Meer adressen en openingstijden, milieustraat, sociale media

Openingstijden gemeentehuis Sellingen, Dorpsstraat 1

Maandag, dinsdag en donderdag 9.00 - 12.00 uur 12.00 - 16.00 uur alleen op afspraak
Woensdag 9.00 – 19.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Openingstijden gemeentehuis Wedde, Hoofdweg 2

Maandag, dinsdag en woensdag 9.00 - 12.00 uur 12.00 - 16.00 uur alleen op afspraak
Donderdag 9.00 - 19.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur